Декларация за използван софтуер

Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (изискване по регламент).

Декларацията може да изтеглите от тук []

За всеки проект се предава папка, която съдържа:
1. Надписани CD/DVD с окончателна версия на проекта – 1 бр.;
2. Документация в рамките на пет листа А4 и рекламна диплянка – 3 бр., поставени в отделни джобове на общата папка;
3. Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

Не се допускат до участие проекти, които са печелили призови места (от 1 до 3-то място) на всички предишни национални олимпиади, състезания и турнири, организирани от Министерството на образованието и науката.
Проекти, на които е сменено съдържанието, без да има промяна в технологичното решение, се считат за идентични.
Папките с документацията се изпращат в НПМГ – училището домакин по поща или куриер, а за участниците от София-град на място в НПМГ до 26.11.2020 г.

Декларация за оповестяване на резултати

За ученици ненавършили 16 години [изтегли от тук]

За ученици навършили 16 години  [изтегли от тук]

За всеки проект се предава папка, която съдържа:
1. Надписани CD/DVD с окончателна версия на проекта – 1 бр.;
2. Документация в рамките на пет листа А4 и рекламна диплянка – 3 бр., поставени в отделни джобове на общата папка;
3. Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

Не се допускат до участие проекти, които са печелили призови места (от 1 до 3-то място) на всички предишни национални олимпиади, състезания и турнири, организирани от Министерството на образованието и науката.
Проекти, на които е сменено съдържанието, без да има промяна в технологичното решение, се считат за идентични.
Папките с документацията се изпращат в НПМГ – училището домакин по поща или куриер, а за участниците от София-град на място в НПМГ до 26.11.2020 г.