Декларация за използван софтуер

Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (изискване по регламент).

Декларацията може да изтеглите от тук []

Задължително се предава на организаторите на турнира при регистрация на 30.11.2018 г.

Декларация за съгласие за публикуване

За участието си в НЕТ по информационни технологии „Джон Атанасов“ всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Декларация за ученици ненавършили 16 години []

Декларация за ученици навършили 16 години [ ]

Декларацията се представя при регистрацията на проектите на 30.11.2018 г. на организаторите на турнира.

Обърнете внимание, че в декларацията има и места, които се попълват от родител, ако участникът не е навършил 16 години!