Участниците ще могат да отправят заявка до журито за презентиране на проекта си от собствена машина (лаптоп). Заявките трябва да се депозират в при инсталацията за турнира на 1 декември 2017 г. (при пристигане в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади). Журито ще ги разгледа и ще се произнесе по тях преди официалното начало на турнира.
Вижте типова бланка с текста на заявката []

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.