Всеки участник в турнира трябва да представи при регистрацията попълнена следната декларация [].
Обърнете внимание, че в декларацията има и места, които се попълват от родител, ако участникът е непълнолетен!

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.