Регламент и програма

График за представяне по направления:

Мултимедийни приложения 1

Мултимедийни приложения 2

Софтуерни приложения

Интернет приложения

Инструкции за провеждане на защитите на проектите в електронна платформа MS Teams

Регламент на турнира – изменен 18.11.2020 г.

Регламент на турнира – стара версия