Регистрация на проекти

Състезателите трябва да се регистрират за участие в турнира до 23:59 часа на 22.11.2020 г. като попълнят следната [регистрационна форма]

За всеки проект се предава папка, която съдържа:
1. Надписани CD/DVD с окончателна версия на проекта – 1 бр.;
2. Документация в рамките на пет листа А4 и рекламна диплянка – 3 бр., поставени в отделни джобове на общата папка;
3. Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

Не се допускат до участие проекти, които са печелили призови места (от 1 до 3-то място) на всички предишни национални олимпиади, състезания и турнири, организирани от Министерството на образованието и науката.
Проекти, на които е сменено съдържанието, без да има промяна в технологичното решение, се считат за идентични.
Папките с документацията се изпращат в НПМГ – училището домакин по поща или куриер, а за участниците от София-град на място в НПМГ до 26.11.2020 г.

Данни за доставка:
Адрес: НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ – София 1164, кв. Лозенец, ул. Бигла 52
Лице за контакт: Ивайло Ушагелов, 0889266420‬
Да се остави на охраната при портала.