Регистрация на проекти

Състезателите трябва да се регистрират за участие в турнира като попълнят следната [регистрационна форма]

Регистрацията е затворена!

График за защита на проектите: []

График по направления:

  • Мултимедийни презентации – комисия А []
  • Мултимедийни презентации – комисия B []
  • Интернет приложения []
  • Приложни програми []

 

Регистриране на проект не поражда автоматично ангажимент за настаняване на участника!

Вижте страницата „Настаняване”