Регистрацията приключи!

Състезателите трябва да се регистрират за участие в турнира като попълнят следната [регистрационна форма] най-късно до 12:00 на 27 ноември 2017 г.

Регистрирани проекти []
График за защита на проектите:

Интернет приложения

Приложни програми

Мултимедийни презентации 1

Мултимедийни презентации 2

Теглене на жребий – видео

Регистриране на проект не поражда автоматично ангажимент за настаняване на участника! Вижте страницата „Настаняване”

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.