Регистрация на проекти

Регистрацията за участие в Националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“ беше отворена до 23:30 часа на 28.11.2022 г.