Презентиране от собствен лаптоп

Участниците ще могат да отправят заявка до журито за презентиране на проекта си от собствена машина (лаптоп).

Заявките трябва да се депозират при инсталацията за турнира на 30 ноември 2018 г. (при пристигане в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади).

Журито ще ги разгледа и ще се произнесе по тях преди официалното начало на турнира.
Вижте типова бланка с текста на заявката []