Контакти

Връзка с организаторите

Може да се свържете с организаторите на турнира

на телефон: 0886 004 695 – Нели Георгиева, старши експерт по информатика и ИТ в РУО – София-град

и на следния mail-адрес: ntit@npmg.org