Декларация за използван софтуер

Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (изискване по регламент).

Декларацията може да изтеглите от тук []

Задължително се предава на организаторите на турнира при регистрация на 30.11.2018 г.