Класиране 2018 г.

Крайното класиране на Национален есенен турнир „Дзон Атанасов“ 2018 г. е публикувано в страница Класиране! Благодарим на всички участници!  Ще Ви очакваме и следващата година!

Повече информация

Декларация за използван софтуер

Декларация, че проектът е разработен с лицензиран или свободно разпространяван софтуер и при спазване на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (изискване по регламент). Декларацията може да изтеглите от тук […] Задължително се предава на организаторите на турнира при регистрация на 30.11.2018 г.

Повече информация

Декларация за съгласие за публикуване

За участието си в НЕТ по информационни технологии „Джон Атанасов“ всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. Декларация за ученици ненавършили 16 години […] Декларация за ученици навършили 16 години [ …] Декларацията се представя при регистрацията на проектите на 30.11.2018 г. […]

Повече информация

Презентиране от собствен лаптоп

Участниците ще могат да отправят заявка до журито за презентиране на проекта си от собствена машина (лаптоп). Заявките трябва да се депозират при инсталацията за турнира на 30 ноември 2018 г. (при пристигане в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади). Журито ще ги разгледа и ще се произнесе по тях преди официалното начало на […]

Повече информация